Høring - Arbeidsgruppe for Nordisk ministerråd - forslag om etablering av et nordisk samarbeid om kliniske studier

Høringsfrist 15. september 2011

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.09.2011