Høring - bokføringsregler for kommuner og fylkeskommuner

Kommunal- og regionaldepartementet foreslår med dette at det gjøres endringer i reglene om registrering, dokumentasjon og oppbevaring (bokføring) av regnskapsopplysninger for kommuner og fylkeskommuner.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.12.2009