Høring - bokføringsregler for kommuner og fylkeskommuner

Kommunal- og regionaldepartementet foreslår med dette at det gjøres endringer i reglene om registrering, dokumentasjon og oppbevaring (bokføring) av regnskapsopplysninger for kommuner og fylkeskommuner.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.12.2009

Fylkeskommuner
Kommuner

Departementene
Interne avdelinger i Kommunal- og regionaldepartementet
Fylkesmenn

Norges Bank
Statistisk sentralbyrå
Riksrevisjonen

NAV
Skattedirektoratet
Sosial- og helsedirektoratet
Toll- og avgiftsdirektoratet
Utdanningsdirektoratet
Utlendingsdirektoratet
Vegdirektoratet

Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Sivilombudsmannen

Handelshøyskolen BI
Høgskolen i Bodø
Høgskolen i Oslo
Norges handelshøyskole NHH
NTNU
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø
Universitetet for miljø- og biovitenskap
Universitetet i Agder

KS - Kommunesektorens arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Næringslivets hovedorganisasjon
Sparebankforeningen
Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon

Landsorganisasjonen i Norge
Akademikerne
Unio
Fagforbundet
Norsk sykepleierforbund
Utdanningsforbundet

Norsk journalistlag
Norsk presseforbund
Norsk redaktørforening
Den norske advokatforening
Den norske revisorforening
Forbund for kommunal økonomiforvaltning og skatteinnfordring
Norges autoriserte regnskapsføreres forening
Norges kommunerevisorforbund

 

 


 

Til toppen