Høring - dekningsområde for ny kontrakt om omdeling av lørdagsaviser i abonnement

Samferdselsdepartementet sender med dette på høring forslag til dekningsområde for en ny kontrakt fra november 2018 om omdeling av lørdagsaviser i abonnement i områder uten eksisterende avisbudnett.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 05.01.2018

Vår ref.: 17/1813

Høringsbrev (pdf)

Vedlegg:

Dekningsområde

Unntak

DI - Distribution Innovation
Kvikkas.no AS
Landslaget for lokalaviser
Mediaconnect
MediaPost AS
Mediebedriftenes Landsforening
Posten Norge AS
PostNord AS
Schenker AS