Høring - dekningsområde for ny kontrakt om omdeling av lørdagsaviser i abonnement

Samferdselsdepartementet sender med dette på høring forslag til dekningsområde for en ny kontrakt fra november 2018 om omdeling av lørdagsaviser i abonnement i områder uten eksisterende avisbudnett.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 05.01.2018