Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - Endring av arbeidsledighetstrygden for fiskere og fangstfolk

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.02.2011

Vår ref.:

Høringsbrev (pdf)

Akershus fylkeskommune
Arbeidsdepartementet
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Aust-Agder fylkeskommune
Finansdepartementet
Finnmark fylkeskommune
Fiskeridirektoratet
Garantikassen for fiskere
Hordaland fylkeskommune
Kommunal- og regionaldepartementet
Landsorganisasjonen
Møre og Romsdal fylkeskommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Nordland fylkeskommune
Norges Fiskarlag
Norges Kystfiskarlag
Norsk Maskinistforbund
Norsk Sjømannsforbund
Norsk sjøoffisersforbund
Nærings- og handelsdepartementet
Rogaland fylkeskommune
Sametinget
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Statens seniorråd
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Telemark fylkeskommune
Troms fylkeskommune
Vest-Agder fylkeskommune
Vestfold fylkeskommune
Østfold fylkeskommune

Til toppen