Høring - Endring av arbeidsledighetstrygden for fiskere og fangstfolk

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.02.2011