Høring - endring av forskrift om autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning av helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØS-land §§ 15 og 23

Resultat: Forskriften er vedtatt.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 12.11.2012