Høring - endringer i blåreseptforskriften

Departementet sender med dette ut høring med forslag til endringer i blåreseptforskriften. Forslaget fremmes med forbehold om Stortingets budsjettvedtak.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.12.2015