Høring - endringer i forskrift om fastsettelse av tariffer mv. for bestemte innretninger

Redegjørelsen for vedtaket og departementets vurderinger er tilgjengelig på departementets nettsider sammen med endringsforskriften.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.03.2013