Høring - Endringer i forskrift om nettregulering og energimarkedet (tilknytning av uttak med vilkår om utkobling eller redusert strømforsyning)

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) har på oppdrag fra Olje- og energidepartementet utarbeidet et forslag til ny bestemmelse om tilknytning av uttak med vilkår om utkobling eller redusert strømforsyning som alternativ til nettinvestering

Status: Under behandling

Høringsfrist: 02.12.2020

Vår ref.: 20/1575

Bestemmelsen inntas i forskrift 24. oktober 2019 nr. 1413 om nettregulering og energimarkedet (NEM), som fastsettes av departementet.

Forslaget vil legge til rette for at nye nettilknytninger eller forbruksøkninger kan gjennomføres uten at det er nødvendig å investere i nettanlegg for at tilknytningen skal være driftsmessig forsvarlig. Gevinsten for nettselskapet og kunden er at man unngår kostnaden ved å investere i nett. I mange tilfeller vil nettselskapet også kunne gi raskere tilknytning. Forslaget vil bidra til en mer effektiv utnyttelse av eksisterende strømnett, og til at man kan unngå å måtte investere i nytt nett.

Departementet ber om eventuelle merknader innen onsdag 2. desember 2020.

Høringsuttalelser kan avgis digitalt på regjeringen.no. Der kan høringsinstansene registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende inn høringssvar uten å registrere seg, og høringsuttalelser sendes da til: postmottak@oed.dep.no.

Også andre enn de som står på høringslisten står fritt til å uttale seg.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Sturla Knutsen, Sturla.Knutsen@oed.dep.no og på telefon 22 24 63 56.

Med hilsen

Laila Berge (e.f)

underdirektør                                                        Sturla Knutsen

                                                                                 rådgiver

 

Samtlige departementer

Samtlige fylkeskommuner

Samtlige fylkesmenn

Sametinget

Agder Energi Nett

Agder Energi Varme

Alta Kraftlag

Andøy Energi Nett

Aurland Energiverk

Bergen Havn

Bindal Kraftlag

BKK Nett

Dalane Nett

Direktoratet for samfunnsikerhet og beredskap

Distriktsenergi

Drangedal Everk

Drivkraft Norge

Eidefoss Nett

El-verket Høland

Elvia

Energi Norge

Energiveteranene

Enova

Equinor Energy

Flesberg elektrisitetsverk

Forbrukerombudet

Fusa Kraftlag Nett

Glitre Energi

Grønt Skipsfartsprogram

Gudbrandsdal Energi Nett

Hallingdal Kraftnett

Hammerfest Energi Nett

Hardanger Energi Nett

Haugaland Kraft Nett

Helgeland Kraft Nett

Hemsedal Energi

Hovedorganisasjonen Virke

Hurum Nett

Hydro Energi

Hålogaland Kraft Nett

ISE Nett

Istad Nett

Jæren Everk

Klepp Energi

Kraftfylka

Kragerø Energi

Kristiansand Havn

Krødsherad Everk

Kvam Kraftverk

Kvinnherad Energi

Kystverket

Landbruksdirektoratet

Lofotkraft

Luostejok Kraftlag

Luster Energiverk

Lyse Produksjon

Lærdal Energi

Maritimt Forum

Meløy Energi Nett

Midtkraft Nett

Midt-Telemark Energi

Miljødirektoratet

Modalen Kraftlag

Mørenett

NEAS

Nesset Kraft

Nettselskapet

NHO

Nord Pool Spot

Nordkraft Nett

Nordkyn Kraftlag

Nordlandsnett

Nord-Salten Kraft Nett

Nordvest Nett

Nore Energi

Norges Rederiforbund

Norgesnett

Norsk Elbilforening

Norsk Industri

Norsk olje og gass

NØK Nett

Odda Energi Nett

Oljedirektoratet

Oslo Havn

Petroleumstilsynet

Rakkestad Energi

Rauland Kraftforsyning

Rauma Energi

Repvåg Nett

Ringerikskraft Nett

Rollag Elektrisitetsverk

Røros E-verk Nett

Samfunnsbedriftene Energi

SFE Nett

Sjøfartsdirektoratet

Skagerak Nett

Skjåk Energi

Sognekraft

Stange Energi Nett

Statkraft

Statnett

Stavanger Havn

Stranda Energi

Stryn Energi

Sunndal Energi

Sunnfjord Energi

Svorka Energi

Sykkylven Energi

Sør Aurdal Energi

Tensio OEV

Tensio TN

Tensio TS

Tinfos

Tinn energi

Trollfjord Nett

Troms Kraft

Uvdal Kraftforsyning

Valdres Energiverk

Vang Energiverk

Varanger Kraft

Vest- Telemark Kraftlag

Vesterålskraft Nett

VOKKS Nett

Voss Energi

Ymber Nett

Zero

Øvre Eiker Nett

Ålesund Havn

Årdal Energi