Høring - EU-kommisjonens grønnbok om kollektive tvisteløsningsordninger for forbrukere (brev til departementene)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 18.02.2009