Høring - forskrift om anvendelse av familievernkontorloven på Svalbard

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 17.10.2007