Høring - Forskrift om befolkningsbaserte helseundersøkelser

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag til forskrift om befolkningsbaserte helseundersøkelser. Befolkningsbaserte helseundersøkelser er undersøkelser av helsetilstanden i hel befolkning, befolkningsgruppe eller et representativt utvalg av befolkningen. Undersøkelsene inneholder helseopplysninger og eventuelt biologisk humant materiale. Undersøkelsene er basert på samtykke fra deltakerne. Den foreslåtte forskriften vil gi en ramme for etablering av befolkningsbaserte helseundersøkelser. Forskriften skal videreføre de undersøkelsene som allerede er etablert, i tillegg til å legge til rette for etablering av nye liknende undersøkelser.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 14.11.2017