Høring - forskrift om endring i forskrift om gebyr og avgift i forbindelse med akvakulturvirksomhet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 09.08.2010