Høring - Forskrift om tidsfrister i behandling av akvakultursøknader

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 26.02.2010