Høring - Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2008-2009

Kunnskapsdepartementet har nå sendt tildelingsforskriften for undervisningsåret 2008-2009 på alminnelig høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 19.01.2008

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte fastsettes for et undervisningsår av gangen. Kunnskapsdepartementet har nå sendt tildelingsforskriften for undervisningsåret 2008-2009 på alminnelig høring med høringsfrist 19. januar 2008. Høringsdokumentene viser de endringene som er foreslått i forhold til de gjeldende forskrifter for undervisningsåret 2007-2008.
(19.10.2007)

----------------------------------------------------------------------------------------
 

Dokumentene i saken (i pdf-format):

Høringsbrev med høringstanser (pdf)

Høringsnotat Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2008-2009 (pdf)

Høringsbrevet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor (høringsnotatet er kun publisert i PDF-format). Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelsene som mottas. Høringsuttalelsene vil bli publisert i PDF-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

For å kunne lese pdf-filer, må du ha installert Adobe Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

--------------------------------------------------------------------------------

Denne saken er ferdigbehandlet med følgende resultat:

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2008–2009 ble fastsatt av Kunnskapsdepartementet 25.02.2008. Lenke til forskriften på Lovdata.