Høring - Forskrift som innfører lov av 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann m.v. på Svalbard

Hørignsfrist 16. januar 2008

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.01.2008