Høring - Forskriftsendringer i akvakulturregelverket i samsvar med forvaltningsreformen

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.12.2009