Høring - Forskriftsutkast om endring i forskrift 16. september 1998 nr 936 om statens stipend og garantiinntekter for kunstnere

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.06.2007