Høring - forslag om å åpne for bruk av leiefartøy ved kontrahering av nybygg

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 05.04.2013