Høring - forslag om å åpne opp for at fartøy med vassildtråltillatelse kan fiske polartorsk

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.01.2016

Til toppen