Høring - forslag om å innføre unntakshjemmel for slumpfiskeordningen i fisket etter lodde ved Island

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.10.2012

Vår ref.:

Høringsbrev (pdf)

Fiskeridirektoratet

Norges Fiskarlag

Fiskebåtredernes forbund

Norges Kystfiskarlag

Pelagisk forening

Norges Sildesalgslag

Fiskeri- og Havbruksnæringen Landsforening

Norske Sjømatbedrifters Landsforening

Norsk Nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund

Norsk Sjøoffisersforbund

Norsk Sjømannsforbund

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Sparebankforeningen

Til toppen