Høring - forslag om å innføre unntakshjemmel for slumpfiskeordningen i fisket etter lodde ved Island

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.10.2012