Høring - forslag om å innføre unntakshjemmel for slumpfiskeordningen i fisket etter lodde ved Island

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.10.2012