Høring - forslag om blokker til utlysning i 24. konsesjonsrunde

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Status: På høring

Høringsfrist: 02.05.2017