Høring - forslag om blokker til utlysning i 24. konsesjonsrunde

Status: På høring

Høringsfrist: 02.05.2017