Høring - forslag om endring av lov om folkebibliotek

Endringsforslaget var en oppfølging av Bibliotekmeldingen og handlet om hvem som skal ivareta statlige bibliotekoppgaver i fremtiden. Forslaget åpnet for en større fleksibilitet i departementets mulighet til å delegere statlige bibliotekoppgaver.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 06.08.2010

Endringsforslaget var en oppfølging av Bibliotekmeldingen og handlet om hvem som skal ivareta statlige bibliotekoppgaver i fremtiden. Forslaget åpnet for en større fleksibilitet i departementets mulighet til å delegere statlige bibliotekoppgaver.
 

Resultat av høringen:

§ 13 Statlige bibliotekoppgaver ble endret 6 januar 2012.

Departementet, eller den departementet bestemmer, ivaretar statlige bibliotekoppgaver etter denne lov.

http://www.lovdata.no/all/tl-19851220-108-004.html#13