Høring - forslag om klargjøring og presisering av reaksjonsregelverk for miljøfartsgrenser

Samferdselsdepartementet sender på høring et forslag om klargjøring og presisering av reaksjonsregelverk for miljøfartsgrenser.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 22.11.2012

Vår ref.:

Les høringsbrev

Les høringsnotat her

Likegyldende brev sendt til følgende:
 
Departementene
Helsedirektoratet
Klima- og forurensningsdirektoratet
Politidirektoratet
Bergen kommune
Bærum kommune
Drammen kommune
Kristiandsand kommune
Oslo kommune
Stavanger kommune
Tromsø kommune
Trondheim kommune
Bellona
Bilimportørenes Landsforening
Den norske advokatforening
Den norske dommerforening
Domstolsadministrasjonen
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Kommunenes Sentralforbund
Kongelig norsk Automobilklub
Landsforeningen for trafikkskadde
Landsorganisasjonen i Norge
Motorførernes Avholdsforbund
Nasjonalt Folkehelseinstitutt
Naturvernforbundet
Norges Automobilforbund
Norges Lastebileier-Forbund
Norges Taxiforbund
Norges Turbileierforbund
Norsk Bilsportforbund
Norsk Motorcykkel Union
Norsk Trafikkmedisinsk Forening
Norsk Transportarbeiderforbund
NHO Transport
Opplysningsrådet for vegtrafikken
Politiembetsmennenes Landsforening
Politiets Fellesforbund
Politiet i Oslo
Riksadvokaten
Regjeringsadvokaten
Sivilombudsmannen
Statens havarikommisjon for transport
Trafikkforum
Transportbedriftenes Landsforening
Trygg Trafikk
Yrkestrafikkforbundet
Utrykningspolitiet

Til toppen