Høring - forslag om klargjøring og presisering av reaksjonsregelverk for miljøfartsgrenser

Samferdselsdepartementet sender på høring et forslag om klargjøring og presisering av reaksjonsregelverk for miljøfartsgrenser.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 22.11.2012