Høring - forslag til endring av forskrift 23.09.1996 om metoder for kvantitative analyser av binære tekstilfiberblandinger og forskrift 03.12.1998 om fibermerking av tekstilprodukter

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 27.07.2007

Fanen øverst i dokumentet kan brukes for å navigere mellom høringsdokumentene.