Høring - forslag til endring av forskrift om sikkerhetsbestemmelser til lov om organisert kampaktivitet som tillater knockout

Det ble foreslått å endre forskriftens § 10 Aldersgrense slik at Godkjenningsnemnda for organisert kampaktivitet som tillater knockout på grunnlag av søknad kan gi individuell dispensasjon for utøvere over 34 år.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.03.2012

På bakgrunn av innspill fra høringsinstansene har departementet besluttet å ikke endre forskriften.

Det ble foreslått å endre forskriftens § 10 Aldersgrense slik at Godkjenningsnemnda for organisert kampaktivitet som tillater knockout på grunnlag av søknad kan gi individuell dispensasjon for utøvere over 34 år.