Høring - forslag til endring i barneloven § 30 tredje ledd (fysisk avstraffelse av barn)

Barne- og likestillingsdepartementet har sendt på høring forslag til en endring i barneloven slik at det går tydelig fram av ordlyden at all form for fysisk og psykisk avstraffelse av barn, også i barneoppdragelse, er forbudt.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.02.2009