Høring - forslag til endringer i forskrift om AS Vinmonopolets innkjøpsvirksomhet mv.

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette høringsnotat med forslag til endringer i forskrift om AS Vinmonopolets innkjøpsvirksomhet på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.10.2017