Høring - forslag til endringer i kommuneloven og offentleglova

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 26.02.2013