Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - forslag til endringer i petroleumsforskriften og tarifforskriften

Status: Under behandling

Høringsfrist: 10.12.2019

Vår ref.: 19/478

Olje- og energidepartementet sender forslag til endringer i forskrift 27. juni 1997 nr. 653 til lov om petroleumsvirksomhet (petroleumsforskriften) og forskrift 20. desember 2002 nr. 1724 om fastsettelse av tariffer mv. for bestemte innretninger (tarifforskriften) på høring.

Forslagene til endringer i petroleumsforskriften gjelder bl.a. opphevelse av § 19 om opplysninger om fremtidige leveranser av rik- og tørrgass og endring av rapporteringsfristen i § 47 om årlig statusrapport for felt i produksjon. I tarifforskriften foreslås det nye bestemmelser for fastsettelse av tariffer for regulering av blandetjenester i område P Nyhamna, etablering av ny utgang i område B for gassimport til Draugen feltet og en ny utgang i område D for Europipe II grenrørledning til Danmark. I tillegg foreslås en presisering vedrørende gjeldende tariff ved rebooking mellom ulike utganger/områder.

Høringsnotat med nærmere redegjørelse og utkast til endringer i petroleumsforskriften og tarifforskriften er også lagt ut på regjeringens hjemmeside under Dokument / Høringer. Høringsuttalelser kan avgis digitalt på regjeringen.no. Høringsinstansene kan også sende inn høringssvar til: [email protected]

Høringsfristen er 10. desember 2019. Også andre enn de som står på høringslisten står fritt til å komme med en uttalelse.

Med hilsen 

Ole Anders Lindseth (e.f.)

ekspedisjonssjef

 

 

Helge Westborg

fagdirektør

Akademikerne

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Norsk Gassforum

Norsk olje og gass

Norsk Øko-Forum (NØF)

Oljedirektoratet

Oljeskattekontoret

Petroleumstilsynet

Regnskap Norge

Skattebetalerforeningen

Skattedirektoratet

Storbedriftenes skatteforum

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Landsorganisasjonen i Norge

Regelrådet

Arbeids- og sosialdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Finansdepartementet

Barne- og likestillingsdepartementet

Forsvarsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kulturdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Sametinget

Samferdselsdepartementet

Statistisk Sentralbyrå

Utenriksdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Equinor Energy AS

Petoro AS

Aker BP ASA

Total E&P Norge AS

Spirit Energy Norge AS

Lundin Norway AS

Vår Energi AS

Wintershall Norge AS

ConocoPhillips Skandinavia AS

A/S Norske Shell

VNG Norge AS

ExxonMobil Exploration and Production Norway AS

Neptune Energy Norge AS

OMV (Norge) AS

Capricorn Norge AS

LOTOS Exploration and Production Norge AS

Wellesley Petroleum AS

Repsol Norge AS

Idemitsu Petroleum Norge AS

PGNiG Upstream Norway AS

Concedo ASA

MOL Norge AS

DNO Norge AS

INEOS E&P Norge AS

KUFPEC Norway AS

Suncor Energy Norge AS

Edison Norge AS

Pandion Energy AS

Lime Petroleum AS

OKEA AS

Petrolia NOCO AS

Skagen44 AS

M Vest Energy AS

CapeOmega AS

INPEX Norge AS

LUKOIL Overseas North Shelf AS

Chevron Norge AS

Production Energy Company AS

Gassco AS

Solveig Gas Norway AS

Silex Gas Norway AS

North Sea Infrastructure AS

Chrysaor Norge AS

Mime Petroleum AS

ONE-Dyas Norge AS

Source Energy AS

Til toppen