Høring - forslag til endringer i regelverk for parkering

Samferdselsdepartementet sender på høring forslag om endringer i regler for parkering av elektriske og hydrogendrevne motorvogner. Høringsfristen er 15. oktober 2009.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.10.2009

Samferdselsdepartementet sender på høring forslag om endringer i regler for parkering av elektriske og hydrogendrevne motorvogner.