Høring - forslag til endringer i regelverk for parkering

Samferdselsdepartementet sender på høring forslag om endringer i regler for parkering av elektriske og hydrogendrevne motorvogner. Høringsfristen er 15. oktober 2009.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.10.2009

Samferdselsdepartementet sender på høring forslag om endringer i regler for parkering av elektriske og hydrogendrevne motorvogner.

For denne høringen finnes det ikke et eget høringsdokument. De relevante opplysningene står i høringsbrevet.

Likelydende brev sendt til:

Finansdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Miljøverndepartementet
Politidirektoratet
Færdselsstyrelsen
Näringsdepartementet
Vägverket Sverige
American Car Club of Norway
Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund
Bergen kommune
Bilimportørenes Servicekontor
Den Norske Advokatforening
Drammen kommune
Elbil Norge AS
Finansnæringens hovedorganisasjon
Firehjuls Mopedenes Importør Forening
Forbrukerombudet
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Kommunenes Sentralforbund
Kongelig Norsk Automobilklub
Kristiansand kommune
Landsorganisasjonen i Norge
Lastebileiernes Forening
LTL Logistikk- og Transportindustriens Landsforening
Maskinentreprenørenes Forbund
MC-rådet
Motorførernes Avholdsforbund
NMCU
Norges Automobil-forbund
Norges Bilbransjeforbund
Norges Blindeforbund
Norges Handikapforbund
Norges Lastebileier-Forbund
Norges Taxiforbund
Norges Turbileierforbund
NORPARK
Norsk Transportarbeiderforbund
Norstart - Norsk Elbilforening
Næringslivets Hovedorganisasjon NHO
Oslo kommune
Oslo Sporveier
Politihøgskolen
Rambøll Norge AS
SINTEF Bygg og miljø, Veg og samferdsel
Statens råd for funksjonshemmede
Stavanger kommune
Steinkjer kommune
Syklistenes Landsforening
Think Nordic AS
Trafikkforum AS
Transportbedriftenes Landsforening
Transportøkonomisk institutt
Tromsø kommune
Trondheim kommune
Trygg Trafikk
Viking Redningstjeneste
Yrkestrafikkforbundet

Til toppen