Høring - forslag til endringer i regnskapsregler for banker og finansieringsforetak - tilpasning til IFRS for unoterte banker m.m

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.08.2012