Høring – forslag til endring i forskrift om studieforbund og nettskoler

Kunnskapdepartementet sender med dette på høring forslag til endring av forskrift om studieforbund og nettskoler. Forskriften er gitt i medhold av lov av 19. juni 2009 nr. 95 om voksenopplæring (voksenopplæringsloven). Departementet tar sikte på at endringene vil tre i kraft 1. januar 2016.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 09.12.2015