Høring - Forslag til forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelse-tjenesten (forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten).

Status: Under behandling

Høringsfrist: 10.12.2017