Høring - forslag til forskrift om nasjonal kjernejournal

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.04.2013