Høring - forslag til forskriftsendring - krav om lokalpolitisk behandling av kvalitetskrav i helse- og omsorgstjenesten

Status: Under behandling

Høringsfrist: 25.10.2013