Høring - Forslag til forskriftsendringer som gir NIS-registrerte passasjer- og lasteskip driftstilgang på Svalbard

Nærings- og fiskeridepartementet forslår i dette høringsnotatet endringer i forskrift 9. juli 1993 nr. 596 om særskilt fartsområde for passasjerskip registrert i norsk internasjonalt skipsregister og forskrift 11. august 1989 nr. 802 om utvidet fartsområde for lasteskip registrert i norsk internasjonalt skipsregister.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.08.2015