Høring - forslag til forskriftsendringer knyttet til eksport av fisk og fiskevarer

Fiskeri- og kystdepartementet legger med dette frem forslag til diverse endringer i forskrift om regulering av eksporten av fisk og fiskevarer, forskrift om samordnet innkreving av avgift på fiskeeksport og forskrift om avgift til forskning og utvikling i fiskeri- og havbruksnæringen. I tillegg foreslås Forskrift om avgift på hermetikk opphevet. Det bes om at eventuelle merknader sendes til Fiskeri- og kystdepartementet innen 16. november 2009.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.11.2009