Høring - forslag til gjennomføring av forbrukerrettighetsdirektivet i norsk rett

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2013