Høring - forslag til gjennomføring av forbrukerrettighetsdirektivet i norsk rett

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2013