Høring - Forslag til program for konsekvensutredning etter petroleumsloven for det tidligere omstridte området vest for avgrensingslinjen i Barentshavet sør

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 29.02.2012