Høring - Forslag til program for konsekvensutredning etter petroleumsloven for det tidligere omstridte området vest for avgrensingslinjen i Barentshavet sør

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 29.02.2012