Høring - Forslag til program for konsekvensutredning etter petroleumsloven for det tidligere omstridte området vest for avgrensingslinjen i Barentshavet sør

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 29.02.2012

Vår ref.:

Forslag til program for konsekvensutredning etter petroleumsloven for det tidligere omstridte området vest for avgrensningslinjen i Barentshavet sør

Overenskomsten med Russland om maritim avgrensning og samarbeid i Barentshavet og Polhavet trådte i kraft 7. juli 2011. Stortinget besluttet i den oppdaterte forvaltningsplanen for Barentshavet - Lofoten å igangsette en konsekvensutredning etter petroleumsloven med sikte på tildeling av utvinningstillatelser, og en datainnsamling i det tidligere omstridte området vest for avgrensningslinjen i Barentshavet sør. Forutsatt at konsekvensutredningen gir grunnlag for det, vil regjeringen legge frem en stortingsmelding som anbefaler åpning av disse områdene for petroleumsvirksomhet.

I henhold til petroleumslovens §3-1 har Olje- og energidepartementet derfor igangsatt en åpningsprosess inkludert en konsekvensutredning. Vedlagt følger forslag til program for konsekvensutredning for petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørøst.

De respektive høringsinstansene og andre med interesse i saken bes om å oversende sine kommentarer til Olje- og energidepartementet senest innen 29. februar 2012. Departementene bes om å oversende egne og underliggende etaters kommentarer samlet.

Utredningsprogrammet og konsekvensutredningen vil også bli lagt ut elektronisk på Olje- og energidepartementets hjemmesider: www.oed.dep.no

Med hilsen


Gaute Erichsen (e.f.)
avdelingsdirektør
                                                                              Espen Andreas Hauge
                                                                              underdirektør

 

Arbeidsdepartementet
Fiskeri- og kystdepartementet
Forsvarsdepartementet
Justis- og politidepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Miljøverndepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Samferdselsdepartementet

Agora Oil and Gas AS
Alta kommune
AS Norske Shell
Association of Arctic Expedition Cruise Operators
Barenstsekretariatet
Bayerngas Norge AS
Bergen Næringsråd
Berlevåg kommune
BG Norge AS
BP Norge AS
Bridge Energy AS
Båtsfjord kommune
Centrica Resources Norge AS
Chevron Norge AS
Concedo ASA
ConocoPhillips Skandinavia AS
Dana Petroleum Norway AS
Det Norske Meteorologiske institutt - Vervarslinga for Nord-Norge
Det norske oljeselskap ASA
Direktoratet for Naturforvaltning
Dong E&P Norge AS
E.ON Ruhrgas Norge AS
Edison International SpA Norway Branch
Eni Norge AS
ExxonMobil E&P Norway AS
Faroe Petroleum Norge AS
Finmark fylkeskommune Sentraladministrasjonen
Fiskarlaget Nord
Fiskebåtredernes Forbund
Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening
Fiskeridirektoratet
Fiskeriforskning
Forsvarsbygg
Framtiden i våre hender
Fridtjof Nansen Institute (FNI)
Front Exploration AS
Fylkesmannen i Finmark
Fylkesmannen i Troms
Gamvik kommune
GDF SUEZ E&P Norge AS
Greater Stavanger
Greenpeace Noge
Hammerfest kommune
Hasvik kommune
Havforskningsinstituttet
Helsetilsynet i Rogaland
Hess Norge AS
Idemitsu Petroleum Norge AS
Industri Energi
Karasjok kommune
Kautokeino kommune
Klima- og forurensningsdirektoratet
Konkraft
Kvalsund kommune
Kystdirektoratet
Kystfiskarlaget
Lebesby kommune
Lederne
LO
Loppa kommune
Lotos Exploration & Production Norge AS
Luftfartstilsynet
Lundin Norway AS
Maersk Oil Norway AS
Marathon Petroleum Norge AS
Maritimt forum
Miljøstiftelsen Bellona
Måsøy kommune
Natur og Ungdom
Naturhistorik museer og botanisk hage
Naturvernforbundet
Naturviterne
Nesseby kommune
Nexen Exploration Norge AS
NHO
NHO Finmark
NIFES
NITO
Nordic World Heritage Foundation
Nordkapp kommune
Norges Fiskarlag
Norges Fiskerihøgskole
Norges Forskningsråd
Norges Geologiske Undersøkelser
Norges Miljøvernforbund
Norges Rederiforbund
Norges Småkvalfangerlag
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norsk Biologforening
Norsk Botanisk Forening, Botanisk museum
Norsk Industri
Norsk institutt for by og regionsforskning
Norsk institutt for naturforskning (NINA)
Norsk institutt for naturforskning (NINA) - Tromsø
Norsk Ornitologisk Forening
Norsk Polarinstitutt
Norsk Zoologisk Forening
Norske AEDC AS
North Energy ASA
Norut Tromsø
Norwegian Energy Company AS - Noreco
NTNU - Fakultetet for naturvitenskap og teknologi
NTNU – Vitenskapsmuseet
Næringsforeningen i Stavangerregionen
Næringsforeningen i Tromsøregionen
Oljedirektoratet
Oljeindustriens Landsforening
OMV (Norge) AS
Petoro AS
Petroarctic
Petro-Canada Norge AS
Petrofac Norge AS
Petroleumstilsynet
PGNiG Norway AS
Porsanger kommune
Premier Oil Norge AS
Repsol Exploration Norge AS
Riksantikvaren
Roald Amundsens senter for arktisk forskning
Rocksource ASA
RWE Dea Norge AS
SABIMA
SAFE
Sagex Petroleum ASA
Sametinget

Sjøfartsdirektoratet
Skagen 44 AS
Skeie Energy AS
Spring Energy Norway AS
Statens Kartverk  
Statens Strålevern
Statoil Petroleum AS
Svenska Petroleum Exploration AS
Sysselmannen på Svalbard
Sør- Varanger kommune

Talisman Energy Norge AS
Tana kommune
Tekna
Total E&P Norge AS
Troms fylkeskommune
Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB)
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo Biologisk institutt
Universitetet i Tromsø
Universitetet i Stavanger
Universitetssenteret på Svalbard
Vadsø kommune
Vardø kommune
VNG Norge AS
Wintershall Norge ASA
WWF – Norge
ZERO