Høring - framlegg til forskrift om oppretting av flyklagenemnd

Samferdselsdepartementet har utarbeidet et forslag til ny forskrift om oppretting av en ny klagenemnd for flypassasjerer. Høringsfristen er satt til 26. mai 2008.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 26.05.2008

Ikrafttredelse av forskrift 31. 10. 2008 nr. 1168 om klagenemnd for flypassasjerer, jf. vedtak 13. 1. 2009 nr. 37.

Vår ref.:

Høringsbrev fra Samferdselsdepartementet, 25. februar 2008.

 

Til toppen