Høring - gjennomføring av organhandelskonvensjonen i norsk rett (forslag til endringer i transplantasjonslova, straffeprosessloven og obduksjonslova)

Det foreslås endringer i transplantasjonslova mv. for å kunne gjennomføre Europarådets konvensjon mot ulovlig handel med menneskeorganer. Det foreslås bl.a. en betydelig økning av strafferammen i transplantasjonslova.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 17.01.2017