Høring - HPV- test i sekundærscreening. Forslag til endringer i forskrift om utgifter til poliklinisk helsehjelp og forskrift om dekning av laboratorieutgifter mv.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 21.06.2011