Høring - HPV- test i sekundærscreening. Forslag til endringer i forskrift om utgifter til poliklinisk helsehjelp og forskrift om dekning av laboratorieutgifter mv.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 21.06.2011

Vår ref.:

Høringsbrev

Allmennlegeforeningen

 

AS Telelab

 

Bioingeniørfaglig institutt, NITO

 

Den norske legeforening

 

Den norske patologforening

 

Departementene

 

Fürst Medisinske Laboratorium

 

Gynlab AS

 

Helsedirektoratet

 

Kreftforeningen

 

Kreftregisteret

 

Laboratorium for Patologi AS

 

Landets helseforetak

 

Landets regionale helseforetak

 

Nasjonalt folkehelseinstitutt

 

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

 

Nasjonalt referanselaboratorium for HPV

 

NorChip AS

 

Norges Kvinne- og familieforbund

 

Norsk forening for allmennmedisin

 

Norsk Forening for Klinisk Cytologi

 

Norsk forening for medisinsk mikrobiologi

 

Norsk forum for gynekologisk onkologi

 

Norsk gynekologisk forening

 

PRISY – Privatsykehusenes fellesorganisasjon

 

Roche Norge

 

Statens helsetilsyn

 

Qiagen Nordic – Norway

 

Unilabs Telelab

Til toppen