Høring - innføring av standardformat for det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD)

Nærings- og fiskeridepartementet har sendt ut forslag om å innføre krav om standardformat for det europeiske egenerklæringsskjemaet på høring. For å innføre kravet til standardformat er det nødvendig å gjøre endringer i bestemmelsen om det europeiske egenerklæringsskjemaet i forskrift om offentlige anskaffelser § 17-1.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.11.2017

Alle departementene

Amesto

Bedriftsforbundet

Cloudia

EU Supply

iBinder

Ibistic Technologies AS

Innovasion

Hovedorganisasjonen Virke

KS

Mercell Norge AS

Millstream

Næringslivets Hovedorganisasjon

Regelrådet

Visma