Høring - innføring av standardformat for det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD)

Nærings- og fiskeridepartementet har sendt ut forslag om å innføre krav om standardformat for det europeiske egenerklæringsskjemaet på høring. For å innføre kravet til standardformat er det nødvendig å gjøre endringer i bestemmelsen om det europeiske egenerklæringsskjemaet i forskrift om offentlige anskaffelser § 17-1.

Status: På høring

Høringsfrist: 01.11.2017