Høring - Konkurranse om drift av helikopterruten Værøy-Bodø fra 1. august 2019

Samferdselsdepartementet er i gang med arbeidet med ny konkurranse om drift av helikopterruten Værøy-Bodø fra 1. august 2019. Departementet inviterer i den forbindelse til høring om vilkårene i den kommende konkurransen.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.09.2017