Høring - Konkurranse om drift av helikopterruten Værøy-Bodø fra 1. august 2019

Samferdselsdepartementet er i gang med arbeidet med ny konkurranse om drift av helikopterruten Værøy-Bodø fra 1. august 2019. Departementet inviterer i den forbindelse til høring om vilkårene i den kommende konkurransen.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.09.2017

Rapporten "Utforming av konkurranse om helikopterruten Værøy-Bodø, med drift fra 2019", utarbeidet av Oslo Economics på oppdrag fra Samferdselsdepartementet (pdf).

Airlift AS

Avinor AS

Babcock Scandinavian AirAmbulance AB

Board of Airlines Representatives in Norway - BARIN

Bristow Norway AS

CHC HELIKOPTER SERVICE AS

Forbrukerrådet

Helitrans AS

Hovedorganisasjonen Virke

Konkurransetilsynet

Landsorganisasjonen i Norge

Lufttransport AS

NHO Luftfart

NHO Reiseliv

Nordland fylkeskommune

Norsk Flygerforbund

Parat Luftfart