Høring - Konsekvensutredning etter petroleumsloven for åpningsprosessen for petroleumsvirksomhet i havområdene ved Jan Mayen

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.01.2013