Høring - Konsekvensutredning etter petroleumsloven for åpningsprosessen for petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørøst

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.01.2013