Høring - Konsekvensutredning etter petroleumsloven for åpningsprosessen for petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørøst

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.01.2013