Høring - rapportering om norsk gjennomføring av Århuskonvensjonen om tilgang til miljøinformasjon, allmennhetens deltakelse i beslutningsprosesser og adgang til klage og domstolsprøving på miljøområdet

Klima- og miljødepartementets utkast til rapportering om norsk gjennomføring av Århuskonvensjonen sendes med dette på høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 30.11.2016