Høring - reduksjon i amortiseringstiden for premieavvik

Kommunal- og regionaldepartementet foreslår å redusere amortiseringstiden for premieavvik oppstått i 2014 og senere.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.01.2014

Det skisseres to alternativer. Alternativ 1 er en reduksjon i amortiseringstiden til 5 år. Alternativ 2 er en reduksjon i amortiseringstiden til 7 år.