Høring - Utkast til endring i tarifforskriften for fastsettelse av tariffer for bruk av rørledningene Norne og Kvitebjørn, samt etananlegg på Kårstø

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.12.2008